Medlemsbedrifter

Østfold ASVO er et samarbeidsforum mellom VTA- bedriftene i Østfold. Bedriftene tilbyr ulike yrkesmuligheter som dekker de fleste utdanningsløp innen videregående opplæring.

Link til Vekst Østfold hjemmeside – Link til filmen «Et glimt i hverdagen til ASVO Østfold«