Samling for nye lærekandidater
28. oktober 2016
Utdeling av kompetansebrev 2017
17. februar 2017

 

Truls Fladeby er ansatt som ny opplæringskonsulent i OKvta fra 2. mai.

 
Truls er vernepleier med lang erfaring i vår bransje, både innen utdanning og bolig.

Vi ønsker han velkommen «med på laget» !