Vi trenger flere arbeidstilbud
18. juli 2016
Pionerarbeid i Østfold
18. oktober 2016

Årets formidling er snart over og Okvta ønsker 56 nye lærekandidater velkommen til en spennende læretid i våre medlemsbedrifter.

Alle får tilbudsbrev i posten med informasjon om oppstart og hvem som kommer til å ha et ekstra ansvar for deg i læretiden.

Okvta ønsker dere alle sammen lykke til i ny jobb!