Om OKvta

Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold, OKvta  har 11 medlemsbedrifter i Østfold.

Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvta har lærekandidater i ulike fag, som logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag, anleggsgartnerfag og resepsjonsfag.

OKvta fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene, NAV og Østfold Fylkeskommune.

OKvta org. nr.: 995 830 388

Klikk på bildet for å laste ned vår brosjyre