Pionerarbeid i Østfold
18. oktober 2016
Ny medarbeider i Okvta.
25. januar 2017

Torsdag 27.oktober arrangerte OKvta oppstartssamling for de nye lærekandidatene og deres faglig ledere.
OKvta presenterte opplæringsboka, Østfold Fylkeskommune fortalte om rettigheter og plikter i læretiden, og en tidligere lærekandidat fortalte om sine erfaringer i læretiden.