Utdeling av kompetansebrev
9. februar 2018
Nyansatt
1. mai 2018

Yrkesfagenes år er en omdømmekampanje på nett og i sosiale medier, i regi av Wordskills Norway, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målgruppen for kampanjen er elever på ungdomsskole og videregående skole, foresatte, rådgivere og bedrifter. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Det vil i løpet av 2018 foregå flere lokale og nasjonale arrangementer, og 1. februar ble nettsiden www.yrkesfag.no lansert. Her publiseres all informasjon om kampanjen. Her er det tilrettelagt informasjon til elever, bedrifter foreldre og til skolene.