29 lærekandidater, med sine faglig ledere/instruktører fra bedriftene, var samlet til oppstartssamling 8. oktober på Quality Hotel Sarpsborg. Tema for samlingen var rettigheter og plikter i læreløpet. I år hadde vi også tilbud om  å delta på samlingen via stream. 24 lærekandidater fulgte samlingen via stream ute i sine bedrifter.
 
OKvekst informerte om hva som venter i læretiden. Elev, lærling og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth holdt innlegg om arbeidsmiljø og nettvett. Gry Torun Sørlie fra opplæringsavdelingen i Viken fylkeskommune ga informasjon om rettigheter og plikter i læreløpet. Tidligere lærekandidat Helene Henriette Bårdlie fortalte om sine erfaringer og ga de ferske lærekandidatene noen tips og triks på veien.
Lykke til videre i læretiden!