Samling for nye lærekandidater
19. oktober 2017
Utdeling av kompetansebrev
9. februar 2018

2018 er i gang! OKvta ser fram til et spennende år.

Først ut er Utdeling av kompetansebrev 8. februar kl.18:00. Inviterte har fått informasjon om påmelding. Påmeldingsfristen er 22. januar.

Samlingen for lærekandidater med tema kompetanseprøven skal arrangeres 22. mars på Quality Hotell, Sarpsborg. Invitasjon til denne kommer i februar.

Ellers har vi fokus på oppfølging av lærekandidatene.

Vi minner også om søknadsfristen for læreplass er 1. februar.