Formidlingsåret 2021 er i ferd med å avsluttes og mange lærekandidater har startet opp sin læretid i Vekstbedrifter rundt om i Viken fylke.
Gratulerer med læreplass til dere alle! Vi ser fram til å følge dere i læretiden.
 
Takk til våre gode samarbeidspartnere som alle bidrar til en god overgang fra skole til bedrift; de videregående skolene, PPT, fagopplæringen i Viken fylkeskommune og medlemsbedriftene i OKvekst.