Oppstart for nye lærekandidater
11. oktober 2019
Utdeling av kompetansebrev høsten 2019
4. desember 2019

OKvekst og ASVL  har i dag deltatt på høring hos Utdannings- og forskningskomiteen på stortinget.

 

Budskapet var ønske om en nasjonal føring for lærekandidater med behov for spesialundervisning i en vekstbedrift.