Hvordan søke læreplass?

Søkeprosessen

  • Fyll ut «Søknad om læreplass»-dokumentet nedenfor.
  • Legg ved siste sakkyndig vurdering og IOP fra skole og send det inn til oss i OKvekst så tidlig som mulig i Vg2. 
Husk søknadsfrist 1. februar i Vigo og til OKvekst.
  • Gjennomføre Yrkeskartlegging varighet på 6 – 8 uker. Kartleggingen avklarer lærefag og behov for tilrettelegging. NB: Søknad om læreplass må være behandlet av OKvekst før det gjøres avtale om Yrkeskartlegging i bedriften
  • Alle søkere til OKvekst behandles av et inntaksteam i Viken Fylkeskommune
  • Bedriften avgjør etter yrkeskartleggingsperioden om de kan tilby søkeren læreplass

Hva er Yrkeskartlegging?

Yrkeskartleggingsperioden har en varighet på inntil 30 dager og har til hensikt å introdusere elevene for arbeidslivet, og avklare hvilke behov søkeren har for tilrettelegging ut fra den enkeltes ressurser og forutsetninger. Eter yrkeskartleggingsperioden skal bedriften skrive en sluttevalueringsrapport.

Yrkeskartlegging gjennomføres som oftest på våren i Vg2 da søknadsfrist for læreplass er 1. februar. Søknader kan likevel komme før 1. februar og dere kan starte Yrkeskartlegging tidligere enn 1. februar. Bedriften skal ikke avtale oppstart av Yrkeskartlegging før det foreligger søknadspapirer.

NB! Søknadsfrist 1.februar 2024 til OKvekst og i Vigo for oppstart høst 2024