Hvordan søke læreplass?

Søkeprosessen

  • Fyll ut «Søknad om læreplass»-dokumentet nedenfor og send det inn til oss per post så tidlig som mulig  i Vg2.
Husk, Søknadsfrist 1. februar i Vigo og til OKvekst.
  • Gjennomføre Yrkeskartlegging varighet på 6 – 8 uker. Kartleggingen avklarer lærefag og behov for tilrettelegging
  • Alle søkere til OKvekst behandles av et inntaksteam i Viken Fylkeskommune
  • Bedriften avgjør etter yrkeskartleggingsperioden om de kan tilby søkeren læreplass

Hva er Yrkeskartlegging?

Yrkeskartleggingsperioden har en varighet på inntil 30 dager og har til hensikt å introdusere elevene for arbeidslivet, og avklare hvilke behov søkeren har for tilrettelegging ut fra den enkeltes ressurser og forutsetninger. Eter yrkeskartleggingsperioden skal bedriften skrive en sluttevalueringsrapport.

Yrkeskartlegging gjennomføres som oftest på våren i Vg2 da søknadsfrist for læreplass er 1. februar. Søknader kan likevel komme før 1. februar og dere kan starte Yrkeskartlegging tidligere enn 1. februar. Bedriften skal ikke avtale oppstart av Yrkeskartlegging før det foreligger søknadspapirer.