OKvekst Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken

Postadresse: Postboks 3, 1713 Grålum

Besøksadresse: Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum

Telefon: 90 50 20 82

Finn oss på kartet

Heidi Solbakken

Daglig leder

974 17 820


Truls Fladeby

Opplæringskonsulent

917 09 165


Torunn Lien

Formidlingskonsulent

971 94 513


Lars Bøe

Opplæringskonsulent

928 65 822


Trond Andresen Westlund

Opplæringskonsulent

458 46 328