OKvekst ønsker dere alle en fredfull jul og godt nytt år!
20. desember 2018
Prosjekt “Felles opplæringskontor for Vekstbedriftene i Viken”
5. februar 2019

OKvekst er invitert til å holde kurs for ASVL, 7.februar 2019.

Med oss har vi representanter fra Østfold fylkeskommune, PPT og Fasvo.

 

https://asvl.no/asvl/kurs_og_konferanser/7.+februar%3A+L%C3%A6rekandidatordningen+fra+A+til+%C3%85.b7C_wtvGY6.ips