OKvekst er invitert til å holde kurs for ASVL, 7.februar 2019.
Med oss har vi representanter fra Østfold fylkeskommune, PPT og Fasvo.
 
https://asvl.no/asvl/kurs_og_konferanser/7.+februar%3A+L%C3%A6rekandidatordningen+fra+A+til+%C3%85.b7C_wtvGY6.ips