God sommer!
5. juli 2017
OKvta på Utdanningsmessa 2017
22. september 2017

Da er vi i gang med oppstartsmøter for nye lærekandidater.
OKvta har i disse dager oppstartsmøter med alle de nye lærekandidatene.
I disse møtene går vi igjennom plikter og rettigheter for lærekandidaten og informerer om innhold/ aktiviteter i læretiden.

Onsdag 6. september var vi på Viuno og hadde en prat med Thea som er lærekandidat i institusjonskokkfaget.
Her har Thea fått sin opplæringsbok som blant annet inneholder læreplan i faget.

På bildet ser vi Lene, Thea og Trond.