Arbeids- og velferdsdirektoratet har besluttet at tiltaksdeltakere i gruppetiltak ikke skal møte i perioden fra 13. mars til 4.mai grunnet koronaviruset. Dette innebærer at ingen tiltaksansatte/-deltakere i Varig tilrettelagt arbeid skal møte. Dette inkluderer derfor også lærekandidater i OKvekst. Noen lærekandidater kan likevel møte på jobb. Disse lærekandidatene får egen beskjed dersom det er aktuelt.
Har du som lærekandidat spørsmål om læretiden din, kan du ringe OKvekst tlf: 90502082 eller sende epost til post@okvekst.no