Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles grunnkompetanse og sluttkompetansen er kompetansebrev. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater. Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune. Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

vilbli.no

Her finner du informasjon om lærefag du kan velge.

lanekassen.no

Statens lånekasse for utdanning. Her finner du oversikt over mulighetene for lån og stipend.

Ytterligere informasjon om ordningen kan du få hos Østfold Fylkeskommune.