Læretiden

Kort om læretiden

Som lærekandidat igjennom OKvekst vil det bli opprettet en opplæringskontrakt fra Fylkeskommunen. Opplæringskontrakten er tidsbestemt og signeres av lærekandidat, faglig leder ved lærebedrift, fylkeskommunen og OKvekst.

Lærebedriften (vekstbedriften)

Lærekandidaten blir ansatt i en vekstbedrift, og får opplæring i sitt lærefag her.

Lærekandidaten inngår også en arbeidsavtale med lærebedriften, og det er lærebedriften som utbetaler lønn. Lønnen settes etter gjeldende tariffavtale/avtale om bonuslønn i bedriften.

Vekstbedrifter har spesiell kompetanse på tilpasning i arbeid, og vil følge kandidaten sammen med OKvekst gjennom hele læretiden. 

Individuell opplæringsplan (IOP) 

Alle lærekandidater tilknyttet OKvekst får utarbeidet en egen Individuell Opplæringsplan (IOP) i sitt lærefag. Denne utformes av faglig leder i bedrift med innspill fra lærekandidaten. Planen kan endres underveis og gjelder for et år av gangen. Det vil si at det skal skrives ny IOP for hvert år som lærekandidaten fullfører.

Det er læreplanen i faget som danner grunnlaget for utarbeidelsen av IOP. Det er ingen formelle krav til hvor mange kompetansemål lærekandidaten skal oppnå i faget.  Samtidig anbefales det at lærekandidaten oppnår flest mulig mål i læreplanen, dette for å få en helhetlig forståelse av faget.

I løpet av læretiden har lærekandidater krav på halvårsvurderinger i faget, og disse gjennomføres sammen med faglige ledere og OKvekst. 

Møt Josefine

Josefine Opsund Nicolaysen har tatt kompetanseprøven, og jobber i vekstbedriften Sarpsborg ASVO. OKvekst har møtt henne for å høre hva det har betydd for henne å gjennomføre læretiden i kokkfaget.

Varighet: 02:58

Digitale verktøy – OLKWEB og nettbrett

Alle lærekandidater tilknyttet OKvekst får låne et nettbrett gjennom læretiden. På nettbrettet er det lagt til egen e-postadresse og aktuelle apper, slik som Power Point ol. 

De får også tilgang til OLKWEB, som er et digitalt oppfølgingsverktøy. I OLKWEB samles hele læretiden digitalt. Lærekandidaten fører kontinuerlig logg (dokumentasjon i form av tekst, bilder og/eller film), kandidaten kan vurdere eget arbeid, samt følge progresjon av faglig utvikling. Verktøyet brukes også i de obligatoriske halvårsvurderingene med faglig leder og OKvekst.

Kompetansebrev

Læretiden avsluttes med en praktisk kompetanseprøve i utvalgte kompetansemål. Etter bestått kompetanseprøve, blir lærekandidaten invitert av Fylkeskommunen til en høytidelig utdeling av kompetansebrev. Dette foregår i samarbeid med OKvekst.

Erfaringer fra læretid i vekstbedrift

Alle medlemsbedriftene i OKvekst får tilgang til digitale kurs og opplæring som en del av OKvekst sitt tilbud. Filmsnuttene nedenfor er et utdrag fra en digital samling for lærekandidater som snart skal opp til kompetanseprøven. 

NICCO

OKvekst får følge lærekandidat Nicco Alslie på dagen hvor han skal ta kompetanseprøven i Trevare- og bygginnredningsfaget hos vekstbedriften Fortuna i Moss.

Varighet: 04:17

TOR BROR

Tor Bror Kjærnes er leder i vekstbedriften Fortuna i Moss. Han forteller om verdien av lærekandidater for bedriften, og hvor viktig det er å fullføre utdannelsen sin

Varighet: 02:06

JOSEFINE

Josefine Opsund Nicolaysen har tatt kompetanseprøven, og jobber i vekstbedriften Sarpsborg ASVO.

Vi møter henne for å høre hva det har betydd for henne å gjennomføre læretiden i kokkfaget.

Varighet: 02:58

ERIK

Erik Porsmyr-Pedersen er kokk på Borregård Hovedgård, og har lang erfaring som sensor på prøver. Han er med i prøvenemnda. Her forteller han om ordningen og har noen tips til lærekandidater som snart skal opp til kompetanseprøven.

Varighet: 03:05