Medlemsbedrifter

Vekst Østfold er et samarbeidsforum mellom Vekstbedriftene i Østfold. Bedriftene tilbyr ulike yrkesmuligheter som dekker de fleste utdanningsløp innen videregående opplæring.

Link til Vekst Østfold hjemmeside – Link til filmen “Et glimt i hverdagen til ASVO Østfold