Medlemsbedrifter

Opplæringskontoret for vekstbedrifter i viken

OKvekst har godkjente medlemsbedrifter som tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer. Medlemsbedriftene er tiltaksarrangører og tilbyr NAV-tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. De bidrar til å løfte enkeltindividene, samtidig som de forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mangfoldet av arbeidsarenaer og tjenestetilbud er stort. Bedriftenes virksomhet varierer fra kantinedrift og produksjon av ved og trevarer, til produksjon av avanserte komponenter til industrien. Flere internasjonalt kjente konserner bruker vekstbedrifter som underleverandører. De har også et samarbeid med ordinære bedrifter over hele Viken.

Kart over våre medlemsbedrifter

Liste over medlemsbedriftene i OKvekst

Østfold

Buskerud

Akershus

Asker

 

Rud
Sætre
Drøbak
Ås
Sofiemyr
Ski
Lørenskog
Løken
Fetsund
Dal
Lillestrøm