Medlemsbedrifter

Opplæringskontoret for vekstbedrifter i viken

OKvekst har godkjente medlemsbedrifter som tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer. Medlemsbedriftene er tiltaksarrangører og tilbyr NAV-tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. De bidrar til å løfte enkeltindividene, samtidig som de forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mangfoldet av arbeidsarenaer og tjenestetilbud er stort. Bedriftenes virksomhet varierer fra kantinedrift og produksjon av ved og trevarer, til produksjon av avanserte komponenter til industrien. Flere internasjonalt kjente konserner bruker vekstbedrifter som underleverandører. De har også et samarbeid med ordinære bedrifter over hele Viken.

Kart over våre medlemsbedrifter

Fasvo
LUPRO
Hobøl Asvo
Arbeid og Vekst
Innovi
Fortuna HR
Personalpartner
Rause
Sarpsborg Asvo
Via3
Viuno
Svelvik Produkter
Asvo Kongsberg
Lier Asvo
Vinn Drammen
Eiker Vekst
Modum Asvo
Vinn Hallingdal
Jobbhuset
Menova
Sørvangen Næringspark
ØRI AS
Arba
Asker Produkt
Nitor
Jobberiet
Norasonde
Heia Vita
Åspro
Aktivum Rælingen
Drøbak vaskeri
Empo
Enter Kompetanse
OK-service

Liste over medlemsbedriftene i OKvekst

Østfold