Viken fylkesting vedtok 16. juni å etablere en tilskuddsordning for lærekandidater ved opplæring i bedrift. Målgruppen for ordningen er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med behov for tilrettelegging ved opplæring i bedrift.
 

Lik praksis i hele Viken

Det har vært ulik praksis i de tre tidligere fylkene. Lærekandidatordningen i Viken nå blir harmonisert slik at de samme retningslinjene blir gjeldende for hele fylket.
-Vi ønsker å gi disse elevene mulighet til å kunne være lærekandidater på arbeidsplasser og bedrifter som gir reell mulighet til å delta i arbeidslivet. Lærebedriftene skal i større grad tilrettelegge for disse ungdommene gjennom å få støtte og økt kompetanse fra Viken som skoleeier, sier Siv Henriette Jacobsen.
Teksten er hentet fra viken.no. Trykk her for å lese hele saken.