OK service har meldt seg inn i opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken. OK service er vekstbedrift eid av Oppegård kommune.
OKvekst har nå 32 medlemsbedrifter som sammen vil jobbe for og synliggjøre et godt tilbud til lærekandidater med behov for spesialundervisning i hele Viken.