Prosjekt «Felles opplæringskontor for Vekstbedriftene i Viken»
5. februar 2019
Oppstart for nye lærekandidater
11. oktober 2019

OKvekst endrer postadresse fra 1. oktober.

Gammel adresse:
Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg.

 

Ny adresse: Trøskenveien 36, 1712 Grålum.