Podkast-tips: Sm;podden
27. mars 2020
Gjennomføring av oppstartssamling 8. oktober
21. oktober 2020

OKvekst har etablert felles opplæringskontor for vekstbedriftene i Viken

OKvekst jobbet i 2019 med prosjektet “Felles opplæringskontor for vekstbedrifter i Viken”. Dette med bakgrunn i at Akershus, Buskerud og Østfold skulle slås sammen til Viken fylkeskommune 1. januar 2020. Prosjektarbeidet har bestått av informasjon og opplæring i lærekandidatordningen for vekstbedrifter i Akershus og Buskerud, samt etablering av et felles opplæringskontor for vekstbedriftene i Viken.

Felles opplæringskontor ble endelig etablert på ekstraordinært årsmøte i april og OKvekst er nå klare for å ta i mot
lærekandidater med behov for spesialundervisning fra hele Vikenregionen.

OKvekst har nå 31 medlemsbedrifter i Viken