Østfold best i landet
19. juni 2018
Oppstartssamling 11.oktober 2018
9. september 2018

I disse dager har OKvekst oppstartsmøter med de nye lærekandidatene som startet opp i august.  Under oppstartsmøtene går vi igjennom opplæringsboka og vi snakker om blant annet IOP og halvårsvurdering. Vi ser frem til å bli bedre kjent med dere!

Bildet er fra oppstartsmøte med ny lærekandidat på Fasvo.