Om OKvekst

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst  har 33 medlemsbedrifter i Viken.

Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag, anleggsgartnerfag og resepsjonsfag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune.

OKvekst org. nr.: 995 830 388

Brosjyre OKvekst

Klikk på bildet for å laste ned informasjonsbrosjyre