lærekandidatordningen

Beskrivelse av lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen og lærlingeordningen er to likestilte ordninger, med samme rettigheter og plikter i den videregående opplæringen.

Uansett ordning fullfører elevene som hovedregel to år på videregående skole før de fortsetter opplæringen to år i bedrift. Denne modellen kalles «2 + 2 modellen». Det som skiller ordningene, er at lærekandidatene får opplæring i en vekstbedrift hvor de jobber mot utvalgte kompetansemål. De aller fleste mottar opplæringen ved vekstbedriften, men det er mulig å etablere ekstern arbeidsplass som opplæringsarena, da med tett oppfølging fra vekstbedriften. Lærekandidatene oppnår grunnkompetanse ved fullført læretid. Der Lærlinger mottar «Fagbrev», mottar lærekandidater «Kompetansebrev» ved bestått prøve.

Yrkeskartlegging

Allerede i andre klasse på videregående skole (Vg2) kan elevene starte opp Yrkeskartlegging i en av medlemsbedriftene. Elever som er vurdert som søkere til lærekandidatordningen får da prøve seg i jobb innenfor sitt fag ved en vekstbedrift. Denne kartleggingen danner grunnlag for eventuell læreplass i bedriften.

Les mer om Yrkeskartlegging og hvordan å søke å læreplass her

2+2 modellen i videregående skole

vilbli.no

Her finner du informasjon om lærefag du kan velge.

lanekassen.no

Statens lånekasse for utdanning. Her finner du oversikt over mulighetene for lån og stipend.

viken.no

Ytterligere informasjon om ordningen kan du få hos Viken Fylkeskommune.