Om OKvekst

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det finnes både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontor. OKvekst er et opplæringskontor for vekstbedrifter i Viken. Disse bedriftene har inngått en samarbeidsavtale med OKvekst. Bedriftene som inngår avtale med OKvekst, kaller vi medlemsbedrifter.

OKvekst org. nr.: 995 830 388

Noen av OKvekst sine oppgaver

  • Informasjonsarbeid til skoler og andre om tilrettelagt fagopplæring i bedrift for aktuelle søkere
  • Samarbeid med skoler om søkere og koordinering av yrkeskartlegging i bedriften
  • Samarbeid med fylkeskommunen om inngåelse av opplæringskontrakter
  • Fungere som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og fylkeskommunen
  • Samarbeid med medlemsbedriftene om oppstart, individuelle opplæringsplaner,
    vurderingssamtaler, samt generell oppfølging av lærekandidatene gjennom læretiden
  • Ansvarlig for oppmelding til kompetanseprøven
  • Gi relevant kompetanseutvikling i bedriftene
  • Samarbeid med fylkeskommunen om utdeling av kompetansebrev

Se mer om hva vi tilbyr våre medlemsbedrifter og lærekandidater her