Bærekraft i OKvekst

Prosjekt bærekraft i OKvekst

For å styrke arbeidet med bærekraft, er det viktig at alle har en felles forståelse for hva bærekraft og FNs bærekrafts mål er, samt hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling. 

Vi har derfor startet prosjekt bærekraft i OKvekst, som skal være et undervisningsopplegg for lærekandidatene i samarbeid med medlemsbedriftene.

Bærekraftig utvikling handler om å verne livet på jorda og ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

OKvekst skal ha fokus på FN`s bærekraftsmål innenfor de tre dimensjonene:

  • Sosiale forhold
  • Økonomi
  • Miljø og klima
Innenfor disse dimensjonene tar vi for oss :
  • Nr. 3 god helse og livskvalitet
  • Nr. 4 god utdanning
  • Nr. 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 12 ansvarlig forbruk og produksjon, og særlig fokus skal vi ha på FN`s bærekraftsmål
  • Nr. 13 stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
OKvekst skal iverksette gode miljøverntiltak generelt, samt bevisstgjøre medlemsbedriftene og lærekandidatene rundt FN`s Bærekraftsmål.