SISTE NYTT FRA OKVEKST - August 2022

Her på ressurssenteret vil dere finne nyttig informasjon, filmer og lenker knyttet til lærekandidatordningen. 

Kurs for faglig ledere, instruktører og kontaktpersoner vil bli lansert 1. september 2022. Dere finner kurset under fanen «Kurs». Alle vil motta en e-post med brukernavn og passord. 

Den 1. september kommer Utdanningskomiteen til Sarpsborg. OKvekst har blitt spurt om å presentere «Østfoldmodellen» for lærekandidatordningen. 

Oppstart for nye og "gamle" lærekandidater

Sommeren er på hell, og det er klart for oppstart for både nye og «gamle» lærekandidater. Selv om de nye lærekandidatene har rukket å bli noe kjent på lærestedet gjennom YFF, er det alltid spennende å starte opp i læretid. For oss som skal jobbe med lærekandidatene er det også alltid like spennende med oppstart.

Alle de nye lærekandidatene skal ha et oppstartsmøte i løpet av høsten. Lærekandidaten har da fått jobbet noen uker, og kommet litt inn i både arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver.

Deltakere på et oppstartsmøte er lærekandidat, faglig leder/instruktør, kontaktpersonen i bedriften og rådgiver fra OKvekst.

Rådgiver i OKvekst og kontaktpersonen i bedriften avtaler tidspunkt for oppstartsmøtet, og rådgiver i OKvekst inviterer kontaktpersonen til disse i Outlook. Kontaktpersonen videreformidler invitasjonen til faglig leder/instruktør.  Agendaen for oppstartsmøte er først og fremst å høre hvordan lærekandidaten har opplevd oppstarten av læretiden så langt. Oppstartsmøte er et fysisk møte, og er ofte det første møtet mellom rådgiver i OKvekst og lærekandidaten.  Rådgiver i OKvekst har med seg nettbrett til lærekandidaten i oppstartmøtet, og vi tar en gjennomgang av bruken av dette. Lærekandidaten har da fått opprettet en egen bruker, og OKvekst-mail, og vi starter ofte med at lærekandidaten åpner en velkomstmail som er sendt i forkant av oppstartsmøtet. Her ligger det også link til «Opplæringsbok» som lastes ned på nettbrettet, samt noen opplæringsvideoer (loggskriving, bruk av powerpoint, hvordan finne apper osv.).

Oppstartsmøte hos Innovi

IOP 1.år - fristen er 1.oktober

Frist for innlevering av ny IOP for de nye lærekandidatene, er senest innen  1. oktober. Dette er for at lærekandidatene skal få god tid til å bli kjent på arbeidsstedet, samt hvilke arbeidsoppgaver som finnes der. Det er viktig at også lærekandidaten er med på å utarbeide sin individuelle opplæringsplan (IOP). Dette er et viktig dokument, som skal være et «levende dokument» gjennom hele læretiden.

Mal for IOP skal lastet ned fra  OLKWEB (https://www.olkweb.no/)

Ikke bruk gamle maler som du har lagret lokalt, da det alltid skal være siste utgave som skal brukes. Sjekk våre instruksjonsvideoer om OLKWEB her

For mer info om IOP/læreplan på Ressurssenteret, klikk her

OBS!

Viktig å ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene som lærekandidaten utfører på arbeidsstedet, og knytte kompetansemål til disse. Gå grundig igjennom læreplanen, for å knytte flest mulig kompetansemål til arbeidsoppgavene!

Oppstart "gamle" lærekandidater

Etter en sommerferie kan det for noen være litt tungt å begynne å jobbe igjen, mens andre gleder seg til å komme i gang igjen.

IOP 2.år

Ny IOP for 2. års lærekandidater skal nå ligge klart i OLKWEB. Fristen for innlevering var 1. juni, og rådgiver fra OKvekst har med utgangspunkt i disse opprettet ny IOP-fane for Aug 2022 – aug 2023 på den enkelte lærekandidat i OLKWEB.

Det er overordnet del og arbeidsoppgavene i denne som danner grunnlaget for neste halvårsvurdering. I god tid før neste halvårsvurdering vil dere få mail om at IOP skal vurderes i OLKWEB, i forkant av vurderingssamtalen med rådgiver i OKvekst. Lærekandidatene får også mail om dette, så det er derfor viktig at mailen på nettbrettet sjekkes med jevne mellomrom. Lærekandidatene skal også vurdere seg selv i OLKWEB.

Vi gleder oss til å jobbe videre med dere i året som kommer!

 

Hilsen alle oss i OKvekst