Innslag på NRK Østfold
19. juni 2018
OKvekst i gang med oppstartsmøter
9. september 2018

Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Foto: Sara Vilde Solås/NRK

En studie av lærekandidatordningen som NIFU har gjennomført for Utdanningsdirektoratet, viser at Østfold fylkeskommune er best i landet når det gjelder bruk av ordningen. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Atle Simonsen, sier at eksempelet fra Østfold bør være til inspirasjon for andre fylker.

Les mer om saken her: