Prosjekt BærEkraft

bærekraft

Fagfornyelsen og bærekraft

I fagfornyelsen settes bærekraftig utvikling høyt på agendaen. OKvekst, i samarbeid med medlemsbedriftene, skal bidra til at lærekandidatene videreutvikler sin miljøbevissthet. Dette for å gjøre de mer rustet for fremtidens klima- og miljøspørsmål.

Alle de nye læreplanene (LK20) har temaet bærekraft knyttet til sine sentrale verdier i faget.  Dette finner dere under «Om faget» i OLKWEB. Vi anbefaler derfor at dere bruker OLKWEB som verktøy, for å få dette implementert i lærekandidatenes IOP og arbeidshverdag.

Forslag til dager som er verdt å markere ved deres bedrift:

7.april

VERDENS HELSEDAG

Verdens helsedag markeres årlig, og hvert år velges et nytt tema som skal sette søkelys på spesifikke problemområder og prioriteringer innen global helse.

Hva kan du gjøre?

Velg miljøbevisst

Mange produkter inneholder skadelige kjemikaler og produkter som kan være skadelig for deg selv og for naturen. Gå gjennom produktene du bruker hjemme og velg de som er miljøsertifiserte. Få i gang diskusjoner på skolen eller arbeidsplassen din og forsøk å få de til å velge miljøbevisst.

Vaksiner deg 

For å beskytte samfunnet vårt mot livsfarlige sykdommer og pandemier, er det viktig at du vaksinerer deg.

Ta trappa og spis mer grønt 

For lite fysisk aktivitet og for mye sukker og fett i kostholdet, er en helseutfordring i Norge. Små handlinger i hverdagen bidrar til bedre helse. Du kan velge å ta trappa i stedet for heisen, og sykle eller gå når du kan. Å spise mer frukt, grønt og belgvekster gjør godt for kroppen og slipper ut mindre klimagassutslipp enn kjøttprodukter.

Bry deg om andre 

Vær en god venn. Vær tålmodig med og støtt de du kjenner som sliter med den mentale helsen. Psykiske problemer som depresjon og angst kan være vanskelig å sette seg inn i, om man ikke har opplevd det selv. Ved å lese mer om vanlige psykiske plager forstår du mer og kan være en enda bedre støtte for venner og bekjente som har det vanskelig.

Få nok søvn 

Mange unge sliter med å få nok søvn. God søvnkvalitet er viktig for overskudd i hverdagen. Det reduserer stress og bedrer den mentale helsen. Å legge bort mobiltelefon og skjermer minst en time før du legger deg, kan hjelpe deg med å sove bedre.  

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon. 

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!   

Her kan dere lese mer:  

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet

5.juni

MILJØVERNDAGEN

Verdens miljødag er verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner, for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår.

Les mer her:

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/verdens-miljoedag

Plukking av søppel

Oppfordrer til rydding/plukking av søppel i nærområdene på denne dagen.

Forslag:

Bruk inspirasjon fra Grønt Flagg, en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.

Strandrydding: grontflagg.fee.no/strandydding 

Grønt flagg

10.oktober

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

Norges største befolkningskampanje om psykisk folkehelse markeres over hele landet fra uke 39-42 hvert år.

I år er temaet Vi trenger å høre til. #lagplass.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse: verdensdagen.no

Se hvordan dere kan lage en markering hos dere: 

Slik lager du en markering – steg for steg

27.oktober

FN-DAGEN

Den 24. oktober hvert år markeres FN-dagen for å minnes den dagen i 1945 da FN-pakten trådte i kraft og organisasjonen FN ble til.

FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945 som har som sin viktigste jobb å sikre fred og sikkerhet i verden. Den har 193 medlemsland. Medlemmene er stater og de omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden. FN har hovedkontor i New York i USA. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig med hovedformål å unngå krig i framtiden.

 Se filmen «Hva er bærekraftig utvikling?» (3,5 min):

Se filmen "Hva er bærekraftig utvikling?"
TA EN QUIZ

Les mer om FN her:

https://www.fn.no/

Informasjonsfilm

NRK Bærekraftskolen

NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt NRK sine egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

Her finner du videoer fra Bærekraftskolen på NRK:

Tips:
Start gjerne med filmen «Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraft i medlemsbedriftene