Workshops

Mars 2024

Tema i årets Workshops: 

«Hvordan legge til rette for at lærekandidaten oppnår en helhetlig yrkeskompetanse fram mot kompetanseprøven?»

Med denne problemstillingen ønsker vi å rette fokus på hvordan faglig leder kan lære bort kjerneelementer og tverrfaglige temaer i faget. 

Tid og sted
  • Østfold: 5. 12. og 14. mars kl 9.00 – 14.30 på OKvekst
  • Akershus: 19. mars kl 9.00 – 14.30 – på Emma Hjorth kafe i Bærum
  • Buskerud: 21. mars kl 9.00 – 14.30 – Sørvangen Næringspark

2023

OKvekst har, med utgangspunkt i fagnettverksmøtet 16.2.2023, kartlagt ønsker for innhold til workshop. Mange ønsker temaer knyttet til individuelle opplæringsplaner (IOP) og dokumentasjon/logg.

Med Fagfornyelsen og nytt innhold i læreplanene som bakteppe, har vi falt på disse to problemstillingene som utgangspunkt for innhold til Workshops:

  • På hvilken måte kan lærekandidatens IOP legge grunnlag for mestring og motivasjon
  • Hvordan kan underveisvurdering og dokumentasjon (OLKWEB) gi lærekandidaten økt innsikt i eget fagområde?

 

Vi har lagt opp til at medlemsbedriftene melder seg på workshop i sin fylkesdel.

Det er mange ønsker og ta hensyn til, men vi skal imøtekomme disse så langt det lar seg gjøre.

Vi gleder oss!

Sted og program 2023
  • Vertsbedrifter:
  • Sørvangen Næringspark
  • Jobbhuset
  • Innovi
  • Fortuna HR

 

Kl.09.15-09.30: Kaffe og registrering

Kl.09.30-10.00: Velkommen v/OKvekst + presentasjon av vertskapsbedriften

Kl.10.00-11.30: Workshop del 1: På hvilken måte kan lærekandidatens IOP legge grunnlag for mestring og motivasjon?

Kl.11.30-12.00: Lunsj

Kl.12.00-14.00: Workshop del 2: Hvordan kan underveisvurdering og dokumentasjon (OLKWEB) gi lærekandidaten økt innsikt i eget fagområde?

 

Invitasjon og påmelding

Påmeldingskjema er nå sendt ut til koordinatorene på e-post.

Spørsmål? Ta kontakt

Ranveig Dahl

Tlf 482 88 277 eller e-post: ranveig@okvekst.no

Truls Fladeby

Tlf 917 09 165 eller e-post: truls@okvekst.no

Elin Thorbjørnsen

Tlf 971 58 581 eller e-post: elin@okvekst.no