Workshop 2023

Tid og sted

Her ser dere en oversikt over vårens workshops. Vi har lagt opp til at medlemsbedriftene melder seg på workshop i sin fylkesdel.

Påmeldingskjema er sendt ut til koordinatorene på e-post.

Det er mange ønsker og ta hensyn til, men vi skal imøtekomme disse så langt det lar seg gjøre.

Vi gleder oss!!

  • 12.-13.april: Sørvangen Næringspark (Drammen i Buskerud)
  • 19.-20.april: Jobbhuset (Sætre i Akershus)
  • 26.-27.april: Innovi AS (Spydeberg i Østfold) NB! Utsatt
  • 03.-04.mai: Fortuna HR (Moss i Østfold)
  • 23.-24. og 29.august: Innovi AS (Spydeberg i Østfold) Nytt tidspunkt

Innhold Workshop

Kl.09.15-09.30: Kaffe og registrering

Kl.09.30-10.00: Velkommen v/OKvekst + presentasjon av vertskapsbedriften

Kl.10.00-11.30: Workshop del 1: På hvilken måte kan lærekandidatens IOP legge grunnlag for mestring og motivasjon?

Kl.11.30-12.00: Lunsj

Kl.12.00-14.00: Workshop del 2: Hvordan kan underveisvurdering og dokumentasjon (OLKWEB) gi lærekandidaten økt innsikt i eget fagområde?

Bakgrunn for valg av innhold

OKvekst har, med utgangspunkt i fagnettverksmøtet 16.2.2023, kartlagt ønsker for innhold til workshop. Mange ønsker temaer knyttet til individuelle opplæringsplaner (IOP) og dokumentasjon/logg.

Med Fagfornyelsen og nytt innhold i læreplanene som bakteppe, har vi falt på disse to problemstillingene som utgangspunkt for innhold til Workshops:

  • På hvilken måte kan lærekandidatens IOP legge grunnlag for mestring og motivasjon
  • Hvordan kan underveisvurdering og dokumentasjon (OLKWEB) gi lærekandidaten økt innsikt i eget fagområde?

Invitasjon og påmelding

Påmeldingskjema er nå sendt ut til koordinatorene på e-post.

Spørsmål? Ta kontakt

Truls Fladeby

Tlf 917 09 165 eller e-post: truls@okvekst.no

Elin Thorbjørnsen

Tlf 971 58 581 eller e-post: elin@okvekst.no