Workshop 2023

Tid og sted

Her ser dere en oversikt over vårens workshops. Vi har lagt opp til at medlemsbedriftene melder seg på workshop i sin fylkesdel.

Påmeldingskjema er nå sendt ut til koordinatorene på e-post.

Det er mange ønsker og ta hensyn til, men vi skal imøtekomme disse så langt det lar seg gjøre.

Frist for påmelding er fredag 17. mars!

Vi gleder oss!!

Innhold Workshop

Kl.09.15-09.30: Kaffe og registrering

Kl.09.30-10.00: Velkommen v/OKvekst + presentasjon av vertskapsbedriften

Kl.10.00-11.30: Workshop del 1: På hvilken måte kan lærekandidatens IOP legge grunnlag for mestring og motivasjon?

Kl.11.30-12.00: Lunsj

Kl.12.00-14.00: Workshop del 2: Hvordan kan underveisvurdering og dokumentasjon (OLKWEB) gi lærekandidaten økt innsikt i eget fagområde?

Bakgrunn for valg av innhold

OKvekst har, med utgangspunkt i fagnettverksmøtet 16.2.2023, kartlagt ønsker for innhold til workshop. Mange ønsker temaer knyttet til individuelle opplæringsplaner (IOP) og dokumentasjon/logg.

Med Fagfornyelsen og nytt innhold i læreplanene som bakteppe, har vi falt på disse to problemstillingene som utgangspunkt for innhold til Workshops:

  • På hvilken måte kan lærekandidatens IOP legge grunnlag for mestring og motivasjon
  • Hvordan kan underveisvurdering og dokumentasjon (OLKWEB) gi lærekandidaten økt innsikt i eget fagområde?

Invitasjon og påmelding

Påmeldingskjema er nå sendt ut til koordinatorene på e-post.

Frist for påmelding er fredag 17. mars!

 

Spørsmål? Ta kontakt

Truls Fladeby

Tlf 917 09 165 eller e-post: truls@okvekst.no

Elin Thorbjørnsen

Tlf 971 58 581 eller e-post: elin@okvekst.no