Siste nytt fra OKvekst – August 2022

Nyhetsbrevet fra OKvekst vil heretter blir erstattet med «Siste Nytt» her på førstesiden av Ressurssenteret.
OKvekst har fornyet hjemmesiden, laget «Ressurssenter», og ikke minst digitalt Kurs for faglige ledere, instruktører og kontaktpersoner!