Hva gjør OKvekst?

Mange medlemsbedrifter opplever at det å ha lærekandidater har tilført hele bedriften et nytt faglig fokus. Samtidig så krever individuelt tilrettelagt fagopplæring ressurser og fagkunnskap. Med vårt opplæringskontor i ryggen sikrer du et godt tilbud til lærekandidater med behov for tilrettelagt opplæring i bedrift.

Vi avlaster bedriften for svært mange oppgaver – bedriften slipper å binde opp ressurser.

Med oss som opplæringskontor får du:

 • En garanti for at kvaliteten på opplæringen bedriften gir, er i tråd med gjeldende krav og regler
 • Vi er i dialog med skoler og din fylkeskommune, og finner riktige kandidater til din bedrift, og bistår rapportskriving i forbindelse med kartlegging i bedriften.
 • Vi er med på de obligatoriske halvårsvurderingene og bistår administrativt ved blant annet oppmelding til kompetanseprøve etc.
 • Samarbeidsmøter med bedriften om alle lærekandidatene deres minimum hver 6. uke
 • En fast rådgiver i OKvekst for din bedrift, tilgjengelig gjennom hele læreløpet. Vi er tilgjengelige på telefon og e-post, via Teams og fysiske møter ved behov.
 • Individuell veiledning og oppfølging av bedriftens internplaner ved behov
 • Digitalt ressurssenter med dokumentasjon, veiledning og faglig innhold for faglige ledere og andre som jobber med lærekandidaten.
 • Digitalt oppfølgingsverktøy som er skreddersydd for lærekandidater i vekstbedrifter og deres oppfølgingsbehov.
 • Både lærekandidat og bedrift har alt å vinne på finne riktig læreplass på første forsøk – vi bidrar til dette
 • Vi bistår hvis det evt blir nødvendig å bytte lærefag eller bedrift
 • Vi er med på å arrangere høytidelig utdeling av kompetansebrev etter endt løp

OKvekst kan utfylle vekstbedriftens kompetanse og være en sparringspartner

 • Alle på opplæringskontoret har spesialpedagogisk kompetanse – vi skreddersyr oppfølgingen for den enkelte kandidat
 • Vi følger lærekandidaten gjennom hele løpet – og passer på at opplæringen i din bedrift gir kandidaten det han/hun trenger og har krav på
 • Vi hjelper din bedrift med å ta opplæringsperspektivet og bidrar til at kandidaten strekker seg lengst mulig innenfor sitt lærefag
 • Vi koordinerer et faglig nettverk med andre medlemsbedrifter og benytter eksterne aktører for kompetanseheving.
 • Vi arrangerer samlinger og workshops for faglige ledere og instruktører med fokus på tilrettelagt opplæring og blant annet læreplanverket.
 • Vi gjør din faglige leder i stand til å gi et godt tilbud – og hjelper ham/henne med å sikre at lærekandidaten dokumenterer sitt arbeid ut ifra egne forutsetninger
 • Vi bistår med å utforme Individuell opplæringsplan med fokus på mestring og motivasjon.
 • Vekstbedriften kan ta kontakt med oss hvis det oppstår utfordringer
 • Vi kan være med i ansvarsgruppemøter ved behov