Utdeling av kompetansebrev  høsten 2019
OKvekst arrangerte i høst den årlige utdelingen av kompetansebrev til lærekandidater som har gjennomført læretiden i løpet av 2019 ved våre 10 medlemsbedrifter.
Utdelingen fant også denne gang sted på Quality hotel Sarpsborg.
Innen utgangen av 2019 er det 49 lærekandidater som har fullført læretiden sin i 7 ulike lærefag.
43 lærekandidater deltok på utdelingen.
Blant de 210 gjestene som deltok på arrangementet var det familie, kjærester, venner, samt representanter fra medlemsbedriftene.
I tillegg var fylkeskommunen representert, deriblant fylkesordfører Ole Haabeth,
LO v/distriktssekretær Ulf Lervik og
fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen (AP).
 
Vi gratulerer så mye, og ønsker alle lykke til videre!