Les sak på denne linken:
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt-skole-og-opplaring/koronasituasjonen-viktig-informasjon-for-larlinger-og-larekandidater.21609.aspx