Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) har sammen med OKvekst det siste året hatt bred kontakt med politikere for å gi mer informasjon om behovet for en nasjonal lærekandidatordning.
Budsjettavtalen som ble inngått mellom regjeringen og Frp inneholder et verbalforslag der Stortinget ber regjeringen utrede en nasjonal lærekandidatordning.
Den konkrete formuleringen er: Stortinget ber regjeringen utrede Østfoldmodellen for lærekandidater med tilretteleggingsbehov, som er utarbeidet av ASVL, og vurdere om dette kan gjøres til en nasjonal ordning, slik det anbefales i NIFU-rapport 18:2018.
Riktignok er det OKvekst som har utviklet modellen, med ASVL som heiagjeng. Men vi er uansett svært glade for at et flertall på Stortinget har erkjent at denne gruppen ungdommer har behov for et særlig tilbud.
Dette er er stort gjennombrudd, og ASVL vil følge opp saken slik at utredningen kommer i gang så fort som mulig.
 
Hentet fra ASVL: Nyhetsbrev fra ASVL: Regjeringen bedt om å utrede nasjonal lærekandidatordning I ASVL lanserer podkast I Informasjon på engelsk I Del videoer (mailchi.mp)